Regulamin

 

Postanowienia ogólne
 
Właścicielem sklepu jest  Robbo Computer s.c. NIP: 123-06-72-152, REGON: 012786356 zwanym dalej Sprzedawcą.
Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę:
 
Siedziba firmy mieści się pod adresem:
Robbo Computer S. C.
ul. Żwirowa 28
05-506 Wilcza Góra 
 
Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.
 
Zamówienia
 
1. Zamówienia można składać tylko poprzez sklep internetowy, wypełniając formularz zamówieniowy. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie. Produkty, znajdujące się na stronie można również zamówić osobiście w naszym oddziale mieszczącym się w Piasecznie przy ul. Geodetów 176.
 
2. Złożenie zamówienia i otrzymanie e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy cywilno-prawnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
3. Zamawiający otrzymuje następujące wiadomości mailowe po złożeniu zamówienia:
I. potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji
II. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji - Zamawiający otrzymuję tę wiadomość po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
III. potwierdzenie wysłania zamówienia, oznaczające, że paczka z zamówieniem została wysłana.  
 
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane pierwszego następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach założenia złożone poza w/w ramami są realizowane natychmiastowo.
 
5. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówieniowego. Aby zmienić adres wysyłki na inny niż domyślny, w polu „Adres dostawy” należy wybrać opcję „Zmień adres” i wypełnić formularz (pod tym adresem kurier będzie oczekiwał na zapłatę za przesyłkę w przypadku wyboru formy płatności „gotówka przy odbiorze”). Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je poprzez e-mail. (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie danych adresowych)
 
6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane z podatkiem VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedzenia i podania przyczyny. Ceną obowiązującą klienta jest cena podana w momencie składania zamówienia.
 
7. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po jego potwierdzeniu i otrzymaniu zapłaty w przypadku gdy formą płatności jest przedpłata przelewem na konto. Inne możliwe formy płatności znajdują się w rozdziale "Sposoby płatności"
 
8. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie mamy odpowiedzi na nasz kontakt przez więcej niż 7 dni zamówienia są kasowane. Dotyczy to w szczególności towarów będących w promocji lub takich które posiadamy w ograniczonej ilości.
 
9. Zamawiający może wybrać dostawę do domu lub biura na podany w zamówieniu adres lub zamówić odbiór w oddziale sklepu Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje go o możliwości odbioru w oddziale telefonicznie lub poprzez e-mail.
 
10. Do każdego towaru dołączamy dowód zakupu (fakturę VAT). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (podmiot gospodarczy) warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pełnych danych do wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiającym jest osoba fizyczna i życzy sobie otrzymać fakturę VAT, wówczas faktura zostanie wystawiona na dane personalne Zamawiającego.
 
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest przyjęciem oferty zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę.
 
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w szczególnych przypadkach:
- wzbudzających wątpliwości co do danych klienta
- wynikających z błędów systemu bądź obsługi sklepu
- na towary ograniczone ilościowo i/lub objęte promocją lub wyprzedażą

 

 

 

 

 


Sposoby płatności
 
14. Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje:
- gotówką - przy osobistym odbiorze towaru lub przy wyborze przesyłki "za pobraniem".
- przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy środki znajdą się na koncie bankowym Sprzedawcy i zostaną zaksięgowane; W przypadku wybrania formy płatności "przedpłata" należną kwotę należy przelać na konto sklepu dopiero po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości e-mail z podanym numerem konta. Towar wysyłamy po wpłynięciu środków na konto.
 
15. Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto firmowe Sprzedawcy (przy wyborze formy płatności "przelew-przedpłata"):
Robbo Computer S. C.
ul. Żwirowa 28
05-506 Wilcza Góra 
BZ WBK S.A.
49 1090 1694 0000 0000 6802 7611
 
16. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy dopisać zawsze numer zamówienia aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.
 
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany formy płatności w szczególnych przypadkach. O takiej sytuacji Zamawiający jest natychmiast informowany telefonicznie lub przez email.

Wysyłka
 
18. W przypadku wybrania sposobu dostawy do domu/biura i formy płatności "za pobraniem",  przesyłkę doręczamy firmą kurierską (DHL) lub pocztą. Koszty przesyłki zależne są od rodzaju zamówionego produktu. Minimalny standardowy koszt to 15zł dla przesyłki pocztowej oraz 35zł dla przesyłki kurierskiej.
 
19. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata-przelew" przesyłkę dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub poczty. Koszty wysyłki zgodne z cennikiem usług DHL lub Poczty Polskiej.
 
20. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Należy pamiętać, że na czas realizacji zamówienia składa się z czasu wysyłki towarów (przygotowania przesyłki do doręczenia) oraz czas doręczenia przesyłki. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia z winy spedytora
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = CZAS WYSYŁKI + CZAS DORĘCZENIA
 
21. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo.
 
22. Pytania na temat możliwości naliczenia kosztów przesyłki prosimy kierować poprzez formularz lub telefonicznie do oddziału. Kurierzy nie udzielają żadnych informacji na temat zamówionego towaru
 
23. Towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.
 
Gwarancja i serwis
 
24. Zamawiający ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 10-ciu dni liczonych od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego przez kuriera, o ile towar nie był używany, nie nosi śladów użytkowania, posiada kompletne niezniszczone opakowanie (opakowanie nie może być również oklejone w trakcie transportu) wraz z załączoną dokumentacją, instrukcjami itd. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zobowiązany jest do odesłania towaru na własny koszt na adres Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu (autoryzacji) danych (zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy). Po autoryzacji w ciągu 7 dni wystawimy i wyślemy fakturę korygującą. Zwrot pieniędzy nastapi przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwrotu podpisanej faktury korygującej. Możliwy jest również zwrot osobisty w siedzibie sklepu w Piasecznie przy ul. Geodetów 176. Konieczne jest jednak wykonanie wcześniejszej autoryzacji.
Zwrotowi nie podlegają koszty transportu. Przesyłki nieautoryzowane nie będą przyjmowane bez wyjątków.
Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Zwrot należności za odesłany towar na konto Zwracającego zostanie przelany w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia zwrotu.
Nie można odstąpić od umowy dotyczącej płyt DVD oraz CD po usunięciu oryginalnego opakowania.
PUNKT REALIZUJE POSTANOWIENIA USTAWY O ZAKUPIE TOWAROW DOKONYWANYCH PRZEZ KONSUMNETÓW NA ODLEGŁOŚĆ. TOWARY ZAKUPIONE NA FIRMĘ ORAZ TOWARY ZAKUPIONE W SKLEPIE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM BEZ PODANIA PRZYCZYNY
 
25. W okresie gwarancji problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez serwisy gwarancyjne mające autoryzację producentów, znajdujące się na terenie całego kraju. Adresy poszczególnych punktów serwisowych znajdą Państwo w karcie gwarancyjnej, na stronach internetowych producentów bądź też otrzymają stosowną informację od naszego przedstawiciela. Istnieje też możliwość dokonania napraw pogwarancyjnych w serwisie w Piasecznie, po wcześniejszym telefonicznym, mailowym lub osobistym uzgodnieniu z naszym przedstawicielem.
 
26. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takiej sytuacji Sprzedawca, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, zaakceptowaniu możliwości odbioru przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na pełnowartościowy.
Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty o zbliżonych parametrach lub zwrócimy wpłacone środki.
 
27. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego
 
27.1 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem gospodarczym, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona zgodnie z Art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 
28. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek, których zawartość nie została wcześniej uzgodniona telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe
 
29. Oferta jest ważna wyłącznie na terenie Polski.
 
30. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W razie jakichkolwiek niejasności bądź pytań prosimy o kontakt poprzez formularz 
 
31. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
32. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystywaniem informacji technicznej, oprogramowania systemowego, sterowników peryferyjnych oraz innych danych znajdujących się na stronie.
 
33. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów.
 
34. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin.